"שימוש בכלי AI כמו Lazy SEO מקצר תהליכים למקדמי אתרים בצורה משמעותית, ומפנה משאבים לקידום אסטרטגי"